نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن در تاریخ 1398/07/17 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/07/23 (تعیین سقف پرداخت های دوره ای صندوق)
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/04/28 (تغییر مقاطع زمانی پرداخت سود و کارمزد حسابرس صندوق)
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/03/25 (افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری)